Statistikker

Karaktergennemsnit

Ringkjøbing Gymnasiums gennemsnit de tidligere år:

Årstal      Gennemsnit karakter

2012        7,2
2013        7,5
2014        7,2
2015        7,6
2016        7,5
2017        7,4
2018        7,4
2019        7,5
2020        7,7

Landsgennemsnittet for 2019 var på 7,4.

Klik evt. på nedenstående link og se alle detaljer.

Ringkjøbing Gymnasiums karaktergennemsnit fordelt på fag: Klik her

Her kan man se det samlede karaktergennemsnit for alle gymnasiale uddannelser i landet - også i Ringkøbing-Skjern kommune. Klik her

Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Gennemførelsesstatistik / frafald

Indmeldte                           Studenter                            Frafald

Indmeldte i 2009: 143          studenter 2012: 126             Frafald: 11,8%
Indmeldte i 2010: 127          studenter 2013: 118             Frafald: 7,1%
Indmeldte i 2011: 156          studenter 2014: 130             Frafald: 16,7%
Indmeldte i 2012: 146          studenter 2015: 117             Frafald: 20,0%
Indmeldte i 2013: 140          studenter 2016: 120             Frafald: 14,0%
Indmeldte i 2014: 142          studenter 2017: 120             Frafald: 15,%
Indmeldte i 2015: 135          studenter 2018: 124             Frafald: 8,1%
Indmeldte i 2016: 112          studenter 2019: 98               Frafald: 12,5%
Indmeldte i 2017: 118          studenter 2020: 108             Frafald: 8,5%

Dette frafald indeholder også de typisk 3-5 elever, som skifter skole indenfor de første tre uger af 1.g f.eks. skift til handelsskolen eller et andet gymnasium.

Det reelle frafald i løbet af de tre år er altså væsentligt mindre.

På undervisningsministeriets hjemmeside kan du se en oversigt over studietid og fuldførelsesprocent.

Undervisningsstatistik

Undervisningsstatistik på Ringkjøbing Gymnasium

Årstal                     Gennemført planlagt undervisning med lærer til stede

2013/2014              97,9%
2014/2015              98,4%
2015/2016              98,9%
2016/2017              97,5%
2017/2018              98,0%
2018/2019              98,0%
2019/2020              105,0%  (forlænget undervisningsperiode)

Fraværsstatistik

Fraværsstatistik på Ringkjøbing Gymnasium:

Vi registrerer alt fravær og godskriver så sidst på året i de samlede tal med 1%, idet eleverne jo har haft noget fravær, de ikke kunne undgå. Deltagelse i skolefodbold eller andre ekskursioner med valghold, hvor de skulle være to steder på én gang. Så tallene nedenunder er fratrukket denne 1 %.

Det gælder kun fraværstallene og ikke afleveringsopgaverne.

Vi har et mål om at komme ned på maks. 5,5% fravær og maks. 3% manglende opgaver for skoleåret 2018/2019. Dette arbejdes der hårdt og løbende på.

Årstal      Gennemsnitlig fraværsprocent          Manglende afleveringsopgaver

2012/2013              6,1%        5,5%
2013/2014              5,7%        3,4%
2014/2015              6,4%        2,7%
2015/2016              7,1%        3,4%
2016/2017              6,6%        2,7%
2017/2018              6,5%        4,0%
2018/2019              5,9%        2,3%
2019/2020              5,4%        1,9%

 

 

 

 

 

FacebookTwitterInstagramYoutube