Det er sejt at være sprognørd!

Der er mange muligheder for at deltage i konkurrencer og arrangementer for de elever, som er ekstra interesserede. I sprogfagene tilbyder vi bl.a. udvalgte elever at deltage i en oversættelseskonkurrence for elever på ungdomsuddannelser fra alle EU-lande. Hvert land må stille med det antal skoler, som landet har pladser i Europa-Parlamentet. I Danmark vil det sige 14 skoler, som udvælges ved lodtrækning blandt dem, som har meldt sig. Igen i år er Ringkjøbing Gymnasium blevet udtrukket til konkurrencen.

Andre muligheder er at deltage i en sprogfestival sammen med skolerne i nærområdet. Her skiftes en håndfuld gymnasier til at arrangere en dag, hvor sprog er i centrum. Oplæg på højt niveau og sociale aktiviteter blandes med udgangspunkt i interessen for gymnasiernes fire sprog: Engelsk, fransk, spansk og tysk. I år foregår det på Struer Gymnasium i december.

FacebookTwitterInstagramYoutube