Undervisning, der er relevant i hele verden.

 

Du kan sammensætte din STX med en
studieretning og valgfag, der passer til dit
talent og dine interesser.

Med en STX får du
adgang til videregående
uddannelser.

Student. Hvad er det?


Som student fra Ringkøbing Gymnasium får du en grundig indsigt i mange vigtige fagområder og dermed den nødvendige viden til at forstå det samfund og den verden, du er en del af. Gymnasiet giver dig de nødvendige forudsætninger for videreuddannelse. En lang række menneskelige færdigheder og kompetencer - og et stærkt, teoretisk grundlag.

Se mere

Din uddannelse starter med et
grundforløb, der er ens for alle elever.

Grundforløb.


De første tre måneder introducerer vi dig til arbejdsmetoder og de forskellige fag, så du senere kan vælge din studieretning der starter i begyndelsen af november. Fra starten skal du derfor kun vælge Billedkunst, Design og arkitektur eller Musik – samt dit andet fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk). Når du starter på RG, får du god tid til at lære skolen, fagene og de andre elever i 1.g at kende. Så har du et godt udgangspunkt for at tage en beslutning om hvilken studieretning du ønsker.

 

VÆLG STUDIERETNING >>

 

Vælg studieretning


 

Science 1

Science 1

- giver dig du færdigheder i matematik og naturvidenskab. Du får også viden om naturvidenskabernes betydning for vores samfund.
(Matematik A - Fysik B - Kemi B)

Science 2

Science 2

- giver dig du færdigheder i matematik og naturvidenskab. Du får også viden om naturvidenskabernes betydning for vores samfund..
(Matematik A - Fysik A - Kemi B)

Science 3

Science 3

- giver dig du færdigheder i matematik og naturvidenskab. Du får også viden om naturvidenskabernes betydning for vores samfund..
(Matematik A -Kemi A - Fysik B)

Science Life 4

Science Life 4

- giver dig du færdigheder i matematik og naturvidenskab. Du får også viden om naturvidenskabernes betydning for vores samfund.
(Biologi A – Kemi B)

Samfund og økonomi 5

Samfund og økonomi 5

- giver dig færdigheder i at analysere samfundsforhold. Du får også viden om politik, økonomi og andre samfundsmæssige emner.
(Samfundsfag A – Engelsk A)

Samfund og økonomi 6

Samfund og økonomi 6

- giver dig færdigheder i at analysere samfundsforhold. Du får også viden om politik, økonomi og andre samfundsmæssige emner.
(Samfundsfag A – Matematik A)

Musik 7

Musik 7

- giver dig færdigheder i at arbejde med, analysere og spille musik.
(Musik A - Matematik A)

Musik 8

Musik 8

- giver dig færdigheder i at arbejde med, analysere og spille musik.
(Musik A – Engelsk A)

Int. kommunikation 9

Int. kommunikation 9

- giver dig sprogfærdigheder i de valgte sprog. Du får også viden om disse sprogområders kultur og litteratur.
(Engelsk A – Tysk A – Samfundsfag B)

Int. kommunikation 10

Int. kommunikation 10

- giver dig sprogfærdigheder i de valgte sprog. Du får også viden om disse sprogområders kultur og litteratur.
(Engelsk A - Fransk A – Tysk B)

Int. kommunikation 11

Int. kommunikation 11

- giver dig sprogfærdigheder i de valgte sprog. Du får også viden om disse sprogområders kultur og litteratur.
(Engelsk A - Spansk A – Tysk B)

Int. kommunikation 12

Int. kommunikation 12

- giver dig sprogfærdigheder i de valgte sprog. Du får også viden om disse sprogområders kultur og litteratur.
(Engelsk A - Spansk A – Fransk A)

En god start betyder næsten alt
både for dig og dine klassekammerater.


På Ringkøbing Gymnasium gør vi rigtig meget for at du og dine nye klassekammerater får en god start. Når man er tryg ved alt det nye og føler sig som en del af noget større, får man nemlig mere lyst og energi til at yde en indsats.

Derfor bliver du introduceret til din nye hverdag gennem et sjovt og lærerigt intro-forløb de første uger. Der er eftermiddagsaktiviteter – både i din klasse og med hele 1g årgangen. I løbet af de første 3 uger er der også fredagscafé kun for 1.g’erne, overnatning på skolen fra torsdag til fredag og endeligt en introfest kun
for jer.

 

Glæd dig til tre år med undervisning,
udvikling, fællesskab og oplevelser.


Når du er færdig med grundforløbet og har valgt studieretning, danner vi de nye klasser, der skal følges ad frem mod den store dag hvor huerne uddeles. I vil skulle arbejde individuelt og i fællesskab. I vil få undervisning i jeres studieretningsfag, arbejde med projekter og skrive “de tre store” opgaver DHO, SRO og SRP - og, så vil der være et hav af lærerige og levende aktiviteter, konkurrencer, ekskursioner og sjove fester. 

På Ringkøbing Gymnasium dyrker vi både det individuelle og det sociale. Har du brug for hjælp til at følge med el ler brug for større udfordringer, så står vi klar med støtte og talentforløb - og, har du lyst til at gøre en ekstra indsats, så er der masser af spændende udvalg og grupper, der gerne vil have dig med på holdet.

 

Valgfag


 

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk er den globale tidsalders sprog. Ingen kan begå sig på noget niveau i uddannelsessystemet –og heller ikke i dagligdagen – uden et godt kendskab til engelsk. I gymnasiet lærer du at udtrykke dig præcist og klart, både når du skriver og taler engelsk. Og så læser du selvfølgelig ”rigtig” litteratur og lærer en masse om livet i Storbritannien, USA og andre dele af den engelsksprogede verden.

Fysik B/A

Fysik B/A

Fysik giver dig redskaber til at udvikle og stimulere din nysgerrighed og kreativitet med henblik på forståelse af fysiske fænomener og deres betydning for hverdagen. Du vil gennem undervisningen møde eksempler på aktuelle teknisk-naturfaglige problemer inden for videnskab, udvikling og produktion, hvor fysik spiller en væsentlig rolle i løsningen.

Kemi B/A

Kemi B/A

Arbejdet med kemi giver dig en forståelse af, at kemisk viden og kreativitet finder anvendelse til gavn for mennesker og natur, men at uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke sundhed og miljø.
Du sættes herved i stand til at forholde sig reflekterende og ansvarligt til aktuelle problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold.

Matematik B/A

Matematik B/A

Matematik er uundværlig i mange andre fagområder som naturvidenskab, økonomi og samfundsvidenskab og er samtidig en væsentlig del af hverdagen. Matematik er også noget i sig selv, et fag opbygget af klare logiske tanker. Vækstmodeller kan f.eks. benyttes til beskrivelse af sammenhænge inden for dosering af lægemidler, befolkningsvækst eller spredning af forurening.

Tysk A

Tysk A

I tysk A lærer du at bevæge dig frit i forskellige kommunikationssituationer og oparbejde et sprogligt overskud. Målet er, at du både skriftligt og mundtligt kan formulere dig nuanceret, sammenhængende og varieret. En særlig vinkel på tyskfaget er interkulturel forståelse. Her drejer det sig om at sammenligne tyske normer, kulturelle og samfundsmæssige forhold med andre landes.

Billedkunst B

Billedkunst B

Billedkunst B bygger videre på den viden, man har erhvervet i billedkunst C-undervisningen. Her får du et dybere og bredere overblik over kunstens væsen og betydning for mennesket og samfundet. Der er afsat mere tid til det kreative, praktiske arbejde og til et større individuelt projekt, som du selv vælger, og der er også eksempler på nye billedkunstneriske discipliner.

Biologi B

Biologi B

I Biologi B gennemgår vi emner som mikrobiologi (virus og bakterier), genetik, evolutionsteori (udviklingen af arter, teorier om livets opståen) og forskellige økologiske emner. Sammen med undervisningen vil der være et antal forsøg, f.eks. med målinger af menneskets fysiologi under arbejde, eller DNA-analyse og gensplejsning.

Idræt B

Idræt B

I den teoretiske del af Idræt B får man grundlæggende viden om kroppens anatomi, hvad der sker i kroppen under forskellige former for idræt, og hvordan man træner hensigtsmæssigt. Den praktiske del består af 4-5 idrætter, som læreren og holdet vælger i fællesskab. Du skal også lære at lave opvarmnings- og grundtræningsprogrammer, og du udarbejder dit eget personlige træningsprogram.

Musik B

Musik B

Du skal ikke have særlige forudsætninger for at vælge musik B. Alle kan være med, uanset hvad man kan og har lært i forvejen, lidt eller meget. En stor del af undervisningen er at synge og spille sammen med klassen, i bands, i kor og som solist. Musikkundskab får man også ved lytte, analysere og diskutere forskellig slags musik (form, instrumenter, akkorder, rytme, groove og stilart).

Latin C

Latin C

Latin vælges af elever, som er interesserede i sprog og kultur. Vi læser originaltekster i latin og kan læse gode og sjove litterære tekster, filosofiske og politiske tekster eller videnskabelige tekster fra fx middelalderen i latintimerne. Der er masser af muligheder for gennem spændende tekster og emner og ved at arbejde med kunst og arkitektur at få viden om den kultur, som er koden til vor egen.

Naturgeografi B

Naturgeografi B

Naturgeografi skal give dig en naturvidenskabelig forståelse for de mange naturoplevelser og miljøproblemer, du møder som beboer på denne planet. Centrale emner i undervisningen er jordens, livets og landskabernes udvikling, klima og klimaændringer, vand og vandresurser, energiresurser, produktion og kortlæsning.

Psykologi C

Psykologi C

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket.

Design og arkitektur C

Design og arkitektur C

I faget Design og arkitektur arbejder vi med forskellige designprodukter samt arkitektur. Faget har fokus på designprocessen, hvilket betyder, at faget først og fremmest baserer sig på projekter, der integrerer praktisk og teoretisk arbejde. Det praktiske arbejde fylder meget i faget, da det er gennem dit eget arbejde med designprocesserne, at du opbygger din viden og faglighed.

Samfundsfag B

Samfundsfag B

Faget giver teoretisk viden om samfundets udvikling. Du får her forståelse af økonomiske, sociologiske og politiske begreber. Faget giver dig en god baggrund for at forstå og gennemskue, hvad der sker i det samfund, der omgiver dig, så du kan tage mere kvalificeret stilling til samfundsrelaterede emner. Det kan være emner som retssystemet, velfærdsprincipper, sociale forskelle og kulturelle mønstre.

Erhvervsøkonomi C

Erhvervsøkonomi C

Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med de problemstillinger, der fylder hverdagen i en virksomhed.

Derfor er man også som led i undervisningen på besøg flere sådanne steder. Arbejdet i faget veksler mellem teori og konkrete eksempler på virksomheder og/eller brancher, så man hele tiden har koblingen til virkeligheden.

Filosofi C

Filosofi C

Filosofi, der på græsk betyder ” kærlighed til viden”, giver ikke færdige svar på alt, men faget lærer dig at stille en række relevante spørgsmål til dig selv og din omverden. Helt centralt i undervisningen er den filosofiske samtale, dialogen, der ved kritiske spørgsmål og nogle gange provokerende svar afsøger mulighederne for menneskers viden og erkendelse.

STX Fremmedsprog Ringkøbing Gymnasium

Hvilket 2. fremmedsprog har du mon lyst til?

Sprechen Sie Deutsch,
français o español?
Du bestemmer...


Uanset hvilken studieretning du vælger, så skal du vælge et 2. fremmedsprog. Du kan vælge at fortsætte med dit fremmedsprog fra folkeskolen. For eksempel tysk fortsættersprog (B-niveau, som kan hæves til A-niveau) - eller du kan vælge et begyndersprog: fransk
eller spansk (A-niveau). Vi udbyder både tysk fortsætter, fransk begynder og spansk begynder.
Vælger du et nyt begyndersprog som 2. fremmedsprog, betyder det, at du skal læse sproget på A-niveau, og at du dermed har en valgfagsmulighed mindre. Er du i tvivl, er altid velkomme til at kontakte vores studievejledere. De står klar med gode råd og kan fortælle
meget mere om hvad, der kræves af dig.

Naturvidenskabeligt grundforløb

Fagligeaktiviteter - Naturvidenskabeligt grundforløb

Når man starter i gymnasiet, skal alle introduceres til den naturvidenskabelige tankegang. Nogle elsker det og vælger en studieretning med fokus på de naturvidenskabelig fag, andre ...

Se mere

Fagligeaktiviteter - Debatle

Fagligeaktiviteter - Debatle

Debatle er et talentforløb, som gymnasierne i Ringkøbing, Lemvig og Tarm er sammen om at tilbyde. Der er plads til syv elever fra hvert gymnasium.

Se mere

Sprogkonkurrencer

Fagligeaktiviteter - Sprogkonkurrencer

Det er sejt at være sprognørd!

Se mere

Idræt B

Fagligeaktiviteter - Idræt B

På STX har alle idræt - men nogle har mere idræt ende andre.

Se mere

Lyst til mere?
Bare sig til...

Talentforløb


- er et tilbud til de ekstra dygtige, der får mulighed for at deltage i et naturvidenskabeligt, samfundsfagligt eller humanistisk forløb.

Georg Mohr konkurrencen


- er en konkurrence der henvender sig til matematikinteresserede, der vil kunne kvalificere sig til den Internatiale Matematikolympiade.

Elevråd


- er den direkte vej til indflydelse på både undervisning og alle de andre vigtige ting på skolen: faciliteter, nye regler og fester.

Sådan bliver du optaget.


Så er du altid velkommen til at bruge vores chat. Så vil vi svare dig så hurtigt det er muligt. Du kan også klikke på knappen herunder og se hvad andre har spurgt om. Her er en liste med forklaringer på alt mellem himmel og jord. God fornøjelse...

Se liste

Opgaver, prøver
og eksamen.

Større skriftlige opgaver


Når du læser STX, venter der tre store skriftlige opgaver DHO, SRO og SRP i henholdsvis 1., 2. og 3. g. De kræver en ekstra indsats fra dig.

Prøver


I løbet af de tre år du læser STX vil du skulle op til en række skriftlige prøver. De skal vise dit aktuelle niveau og bruges til at justere dit fokus og indsats.

Eksamen


Din STX afsluttes med studentereksamen i udvalgte fag og her klarer vores elever klarer sig generelt bedre end landsgennemsnittet.

Vil du vide mere?


Så er du altid velkommen til at bruge vores chat. Så vil vi svare dig så hurtigt det er muligt. Du kan også klikke på knappen herunder og se hvad andre har spurgt om. Her er en liste med forklaringer på alt mellem himmel og jord. God fornøjelse...

Se liste

FacebookTwitterInstagramYoutube